UPPBINDNINGSMATERIAL

Det finns många olika sätt att binda upp nyplanterade träd, där de ovanjordiska trädstöden är dominerande. Som uppbindningsband bör naturmaterial väljas. Vi rekommenderar juteband (5–6 cm brett) som naturligt nöts och går av efter 1–2 säsonger och riskerar således inte att strypa trädet om det glöms bort.
Det går även att använda sig av kokosrep, som är något hållbarare än juteband. Vid användning av kokosrep är det viktigt att se till att det inte skaver på barken om trädet svajar. Kokosrepet kan vara ett bättre alternativ i vindutsatta lägen.
Bilbälten och plast- eller gummiband bör i möjligaste mån uteslutas. Binds det med plast eller gummiband är det viktigt att dessa lossas så fort trädet har vuxit fast. Trädet har vuxit fast då det kan böjas utan att marken lyfts.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen